Thu thập thông tin

canhotayhoriverview.com thu thập thông tin trực tiếp từ người dùng và từ nhiều nguồn khác nhau thông qua các phương tiện minh bạch và hợp pháp. Thông tin canhotayhoriverview.com thu thập về người dùng dựa trên mối quan hệ của họ với chính người dùng, bao gồm tên, thông tin liên hệ, thông tin về cách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của canhotayhoriverview.com, thông tin về sở thích, nhân khẩu học và sở thích của người dùng canhotayhoriverview.com. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin được yêu cầu hoặc có liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ, cho mục đích kinh doanh và để hiểu rõ hơn về nhu cầu của người dùng. Đối với người dùng trực tuyến, canhotayhoriverview.com có ​​thể thu thập thông tin như địa chỉ IP, loại hệ điều hành người dùng đang sử dụng, người dùng truy cập trang web khi nào và trong bao lâu, vị trí truy cập. Internet và các phần mà người dùng đã truy cập trong trang canhotayhoriverview.com với mục đích theo dõi việc sử dụng, cải thiện trang web và hơn thế nữa, có thể cải thiện trải nghiệm người dùng.

Sử dụng thông tin cá nhân

Canhotayhoriverview.com chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho mục đích được thu thập hoặc cho các mục đích khác khi được sự đồng ý của người dùng hoặc trong các trường hợp được pháp luật quy định. Canhotayhoriverview.com sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bất kỳ tổ chức nào bên ngoài Canhotayhoriverview.com với mục đích tiếp thị sản phẩm, dịch vụ mà không được sự đồng ý của người dùng. Trong một số trường hợp, trong khuôn khổ pháp luật, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của người dùng trong nội bộ canhotayhoriverview.com để cung cấp cho người dùng những thông tin ưu đãi về các sản phẩm và dịch vụ khác. Người dùng có quyền lựa chọn từ chối nhận các thông tin khuyến mại trên. Canhotayhoriverview.com có ​​thể cần phân tích thông tin người dùng để hiểu rõ hơn nhu cầu của người dùng và các loại sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi mà người dùng có thể quan tâm. Canhotayhoriverview.com sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của người dùng cho đến khi không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích mà thông tin đó được thu thập hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Canhotayhoriverview.com tập trung vào việc đảm bảo rằng hồ sơ thông tin cá nhân của người dùng luôn chính xác và cập nhật, điều này là cần thiết để đạt được mục đích sử dụng của thông tin.

Phương pháp bảo vệ

Canhotayhoriverview.com sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng bằng các phương pháp bảo vệ an ninh phù hợp với tầm quan trọng của thông tin, ngăn chặn việc truy cập, tiết lộ, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin. bất hợp pháp. Canhotayhoriverview.com chịu trách nhiệm về những thông tin cá nhân thuộc sở hữu của canhotayhoriverview.com, bao gồm cả những thông tin được truyền đến những nhà cung cấp dịch vụ đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng các biện pháp phù hợp với chính sách và thông lệ bảo mật của canhotayhoriverview.com.